Rodzaje ogrzewania podłogowego

Podstawowe rodzaje ogrzewania to: ogrzewanie uzupełniające, ogrzewanie główne, ogrzewanie akumulacyjne i ogrzewanie strefy zimnej.

Rodzaje ogrzewania podłogowego

Ogrzewanie uzupełniające. Ogrzewanie podłogowe stanowi uzupełnienie innego systemu ogrzewania budynku np. kaloryfery, kominki itp. Takie rozwiązanie przyczynia się do zwiększenia komfortu ciepła i może być stosowane dla każdego rodzaju podłogi z każdym rodzajem wykładziny.

Ogrzewanie główne. Ogrzewanie podłogowe jako jedyne źródło ogrzewania jest bardzo efektywnym systemem grzewczym całego budynku. System ogrzewania jest zaprojektowany w taki sposób, aby oprócz ogrzania całkowitego, wszelkie straty ciepła zostały pokryte.

Ogrzewanie akumulacyjne. System ogrzewania akumulacyjnego zaprojektowany jest do zastosowania w domach, biurach i fabrykach, oraz wszędzie tam, gdzie istnieje możliwość pełnego korzystania z energii elektrycznej w czasie taryfy nocnej. Kable grzejne instalowane są w grubej warstwie (7-15 cm) betonu, który akumuluje wytwarzane ciepło podczas taryfy nocnej.

Ogrzewanie strefy chłodnej. Ogrzewanie strefy chłodnej jest zazwyczaj zalecane w domach lub budynkach z dużymi powierzchniami okien i drzwi. Kable i maty grzejne są instalowane od zewnętrznej strony większych powierzchni szklanych i są sterowane poprzez oddzielny termostat. Zalecana moc ogrzewania strefy chłodnej wynosi 200 W/m2. Więcej informacji na temat ogrzewania w strefach chłodnych znajdziesz w rozdziale 3.3. "Ogrzewanie akumulacyjne w podłodze betonowej".

Rodzaje ogrzewania w zależności od podłogi

Rodzaje ogrzewania podłogowego
 • Cienkie płytki ceramiczne – maty grzejne CTAE-160, CSCV-150.
 • Podłoga drewniana (parkiet i podłoga laminowana) – maty grzejne CTAE-100, aluminiowa mata grzejna CTAE-80.
 • Podłoga betonowa – kabel grzejny CTAV-18.
 • Podłoga drewniana (deski) – kabel grzejny CTAV-10.
 • Cienka podłoga – kable grzejne CTAV-10, CTAV-18.

Zalecenia i wymagania przy instalacji

Wymagania:
 • Podłoga powinna być oczyszczona (z wszelkich obiektów) i wysuszona. W razie potrzeby zagruntować.
 • Warstwa betonowa otaczająca kable nie może zawierać ostrych kamieni i powinna mieć odpowiednią konsystencję umożliwiającą właściwe otoczenie kabla bez pozostawienia pęcherzy powietrza.
 • Minimalne ugięcie kabla wynosi 6 jego średnic.
 • Kable grzejne nie mogą się stykać ani przecinać się.
 • Szczególną ostrożność należy zachować przy układaniu kabla, aby uniknąć jego zetknięcia z materiałem izolacyjnym bądź otoczenia go przez materiał izolacyjny.
 • Kabel grzejny nie może zostać przecięty, skrócony lub rozciągnięty.
 • Moc znamionowa musi odpowiadać jej wartości znamionowej opisanej na kablu.
 • Ogrzewanie nie może być włączone zanim warstwa betonowa podłogi nie zostanie w pełni utwardzona. Proces ten zajmuje około 30 dni.
Zalecenia:
 • Konstrukcja podłogi powinna mieć szczelną izolację, aby straty ciepła były ograniczone do minimum. Szczególnie ważne jest, aby izolacja bocznych krawędzi podłogi była na tyle sprawna, by ciepło nie przedostawało się przez ściany do sąsiednich pomieszczeń.
 • Należy wybrać odpowiedni kabel grzejny dostosowany do wymagań.
 • Przy montażu kabla grzejnego zaleca się zastosowanie taśmy instalacyjnej (2 m taśmy na 1 m2 ogrzewanej podłogi). Między kablami grzejnymi powinien być zachowany dystans C-C (od kabla do kabla) wynoszący 10-20 cm.
 • Czujnik podłogowy powinien być umieszczony w plastikowej rurce (tzw. peszel) o średnicy 12-16 mm. Koniec rurki ochronnej powinien być zaplombowany, aby zapobiec dostawaniu się betonu do środka.
 • Należy wykonać schemat przedstawiający rozmieszczenie kabla grzejnego oraz czujnika podłogowego pod podłogą.
 • Wylewka betonowa otaczająca kabel nie może zawierać żadnych ostrych kamieni i powinna być rozprowadzona wokół kabla, w taki sposób, by nie powstały żadne pęcherze powietrzne.
 • Należy zmierzyć rezystancję izolacji oraz rezystancję kabla grzejnego przed, w trakcie i po instalacji, a następnie porównać je z wartościami znamionowymi zapisanymi na kablu.
 • Końcówkę przewodu zimnego kabla oraz przewód sensora należy podłączyć do termostatu.